สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 24
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 640
 • จำนวนนักเรียน 1,341
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 895
 • จำนวนกรรมการ 404
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,236
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,640
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
  2. ผู้ดูแลระบบ
  3. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
  4. krutarl1
  5. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
  6. โรงเรียนบ้านแก
  7. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
  8. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
  9. โรงเรียนบ้านกระบี่
  10. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 17
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 107
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1405
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2394
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2394
 • เริ่มนับ 17 มีนาคม 2562
 • IP:34.239.158.107

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

:12 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:12 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:29 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

:25 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

:25 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

เกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรม

:21 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

:21 กรกฏาคม 2562

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 53 5 1 59
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 52 2 1 55
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 41 2 1 44
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 40 4 1 45
5 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 33 4 2 39
6 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 33 3 2 38
7 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 27 9 7 43
8 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 18 1 1 20
9 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 17 4 4 25
10 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 13 6 1 20
11 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 13 5 4 22
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 13 2 0 15
13 โรงเรียนบ้านขะยูง 12 4 3 19
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 12 3 5 20
15 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 12 3 0 15
16 โรงเรียนบ้านขนา 11 3 0 14
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 10 6 2 18
18 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 10 4 1 15
19 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 10 3 0 13
20 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 1 0 9
21 โรงเรียนบ้านแก 7 3 0 10
22 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 6 2 2 10
23 โรงเรียนบ้านกระบี่ 5 3 3 11
24 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 2 1 2 5
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 61 53
89.83%
5
8.47%
1
1.69%
59
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 55 52
94.55%
2
3.64%
1
1.82%
55
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 47 41
93.18%
2
4.55%
1
2.27%
44
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 45 40
88.89%
4
8.89%
1
2.22%
45
5 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 39 33
84.62%
4
10.26%
2
5.13%
39
6 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 38 33
86.84%
3
7.89%
2
5.26%
38
7 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 46 27
62.79%
9
20.93%
7
16.28%
43
8 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 20 18
90.00%
1
5.00%
1
5.00%
20
9 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 25 17
68.00%
4
16.00%
4
16.00%
25
10 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 21 13
65.00%
6
30.00%
1
5.00%
20
11 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 27 13
59.09%
5
22.73%
4
18.18%
22
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 15 13
86.67%
2
13.33%
0
0.00%
15
13 โรงเรียนบ้านขะยูง 20 12
63.16%
4
21.05%
3
15.79%
19
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 21 12
60.00%
3
15.00%
5
25.00%
20
15 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 15 12
80.00%
3
20.00%
0
0.00%
15
16 โรงเรียนบ้านขนา 16 11
78.57%
3
21.43%
0
0.00%
14
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 19 10
55.56%
6
33.33%
2
11.11%
18
18 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 17 10
66.67%
4
26.67%
1
6.67%
15
19 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 14 10
76.92%
3
23.08%
0
0.00%
13
20 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ คุณครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ 091-8323405 คุณครูนิรมล ภูติโส 080-3859866 ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม